HEMSIDA

POLIS är ett europeiskt samarbetsprojekt med målsättningen att stärka förutsättningarna för användning av solenergi genom åtgärder på det lokala planet. Här omfattas stadsplanering såväl som lokala handlingsprogram i olika Europeiska städer. Endast strategier för städer kan medföra en omfattande integrering av småskaliga decentraliserade solenergiapplikationer i byggnader.

Syftet med projektet är att presentera och utvärdera nuvarande praxis inom stadsplanering beträffande solenergi och sammanföra de viktigaste aktörerna i denna process för att förbättra planering och lagstiftning när det gäller utveckling av solenergi. Byggnaders utformning och stadens struktur är av betydelse för möjligheten att utnyttja solenergi. Byggnaders form samt tillgängliga ytor är viktiga faktorer när man utformar aktiva solenergisystem, men även vid passivt mottagande av solenergi. Mer än för någon annan förnybar energi är ett framgångsrikt resultat beroende av en förutseende och medveten design av form, funktion och placering av byggnader.

För att skapa de bästa förutsättningarna för att utnyttja solenergi i nya byggnader måste vissa krav ingå i utvecklingen av plan- och bygglagstiftningen. Flera verktyg finns för att uppnå mål för solenergi som t.ex. lokala avtal eller privata åtaganden.

Befintliga byggnader ska inte förbises och måste också användas för installation av solenergisystem. Kunskap om lämpliga byggnadstyper och konstruktioner är viktigt för att förbättra strategiska åtgärder för att kunna utnyttja solenergipotentialen i befintliga byggnader.

Genom samarbete mellan olika städer som är aktiva med stadsplanering för solenergi kommer användningen av solenergipotentialen att främjas på lokal nivå. Att engagera planeringsavdelningarna i städerna i projektet är en viktig aspekt av detta program, eftersom kommunerna är viktiga aktörer när det gäller stadsplanering och lokala initiativ.

Participating cities Paris Munich Lyon Malmo Vitoria-Gasteiz Lisbon Lastest news
POLIS project presented at "New Urban Configurations" conference

POLIS project, represented by Astrid Muller from Ecofys, was presented at the conference New Urban Configurations the 17th of October 2012. Economic trends have always affected the process of (...)

Read more
POLIS Guidelines are now available online !

POLIS Guidelines, based on the experiences of the pilot actions in Lisbon, Lyon, Malmö, Munich, Paris and Vitoria-Gasteiz Based on experience gathered during the pilot actions in the cities of (...)

Read more
Community Power – Citizens’ Power

Participate to the 11th World Wind Energy Conference & Renewable Energy Exhibition WWEC2012. 3-5 July 2012, Bonn / Germany The World Wind Energy Association WWEA and the German Wind (...)

Read more
Intersolar Europe - One of the leading exhibition series for the Solar Industry

Participate to this International event 11-15 June 2012, Munich / Germany With over 3,500 exhibitors and 120,000 visitors spanning three continents, Intersolar is the world’s leading exhibition (...)

Read more
EU Sustainable Energy Week 2012

Participate to the sustainable Energy Week ! 18 – 22 June 2012 EU Sustainable Energy Week (EUSEW) is a core activity of the Sustainable Energy Europe Campaign. Every year hundreds of (...)

Read more
Intelligent Energy Europe