Home > Home > HEMSIDA

Home

HEMSIDA

POLIS är ett europeiskt samarbetsprojekt med målsättningen att stärka förutsättningarna för användning av solenergi genom åtgärder på det lokala planet. Här omfattas stadsplanering såväl som lokala handlingsprogram i olika Europeiska städer. Endast strategier för städer kan medföra en omfattande integrering av småskaliga decentraliserade solenergiapplikationer i byggnader.

Syftet med projektet är att presentera och utvärdera nuvarande praxis inom stadsplanering beträffande solenergi och sammanföra de viktigaste aktörerna i denna process för att förbättra planering och lagstiftning när det gäller utveckling av solenergi. Byggnaders utformning och stadens struktur är av betydelse för möjligheten att utnyttja solenergi. Byggnaders form samt tillgängliga ytor är viktiga faktorer när man utformar aktiva solenergisystem, men även vid passivt mottagande av solenergi. Mer än för någon annan förnybar energi är ett framgångsrikt resultat beroende av en förutseende och medveten design av form, funktion och placering av byggnader.

För att skapa de bästa förutsättningarna för att utnyttja solenergi i nya byggnader måste vissa krav ingå i utvecklingen av plan- och bygglagstiftningen. Flera verktyg finns för att uppnå mål för solenergi som t.ex. lokala avtal eller privata åtaganden.

Befintliga byggnader ska inte förbises och måste också användas för installation av solenergisystem. Kunskap om lämpliga byggnadstyper och konstruktioner är viktigt för att förbättra strategiska åtgärder för att kunna utnyttja solenergipotentialen i befintliga byggnader.

Genom samarbete mellan olika städer som är aktiva med stadsplanering för solenergi kommer användningen av solenergipotentialen att främjas på lokal nivå. Att engagera planeringsavdelningarna i städerna i projektet är en viktig aspekt av detta program, eftersom kommunerna är viktiga aktörer när det gäller stadsplanering och lokala initiativ.

Intelligent Energy Europe